Ekonomia szaleństwa w "Pamiętniku wariata" Mikołaja Gogola. O wiatrakach, cogito, teorii i szaleństwieAbstrakt

This text is an attempt to touch on the theme of madness in literature. While recalling an interpretation of the first modern novel (Vladimir Nabokov, Lectures on Don Quixote), the author refers us to a Cartesian attempt of bypassing the madman position. This moment, described in Meditations on First Philosophy, becomes the starting point for musings on the nature of language and the contemporary state of literary research, erroneously seeking a basis in legal and economical sciences. The main subject here remains a rigorous analysis of Nikolai Gogol’s Diary of a Madman. In the course of the lecture, the nature of madness is revealed in front of the reader, the economy of “insane” writing, which jeopardizes any positivity of sense, and with it – the achievements of traditional metaphysics. A comparative dimension of interpretation also reveals historically fluid borders between a sane and insane subject.


Bataille Georges. 1996. Teoria religii, pł. Krzysztof Matuszewski. Warszawa: KR.

Bataille Georges. 1998. Doświadczenie wewnętrzne, pł. O. Hedemann. Warszawa: KR.

Davenport Guy. 2001. Przedmowa do wydania amerykańskiego. W Wykłady o Don Kichocie, Vladimir Nabokov. Warszawa: Muza.

Derrida Jacques. 2004. Od ekonomii ograniczonej do ekonomii ogólnej. W Pismo i różnica, pł. Krzysztof Kłosiński. Warszawa: KR.

Foucault Michel. 2000. Choroba umysłowa a psychologia, pł. P. Mrówczyński. Warszawa: KR.

Kartezjusz. 2004. Medytacje o filozofii pierwszej, pł. Jan Hartman. Kraków: Zielona Sowa.

Lenin Włodzimierz. 1950. Zadania socjaldemokratów rosyjskich. W Dzieła. T. 2. Warszawa.

Łapiński Zdzisław. 1991. „Wiedza posępna, wiedza radosna”. Teksty Drugie 5.

Nabokov Vladimir. 2001. Wykłady o Don Kichocie, pł. Jolanta Kozak. Warszawa: Muza.

Ortega y Gasset Jose. 1995. Bunt mas, pł. Piotr Niklewicz. Warszawa: Muza.

Sławek Tadeusz. 1995. „Saturniczy pątnik. Robert Burton i jego Anatomia melancholii”. Literatura na Świecie 3.

Uspienski Boris. 2001. Religia i semiotyka, pł. Bogusław Żyłko. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Wodziński Cezary. 2005. Trans, Dostojewski, Rosja. Czyli o filozofowaniu siekierą. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


Mężyk, D. (2014). Ekonomia szaleństwa w "Pamiętniku wariata" Mikołaja Gogola. O wiatrakach, cogito, teorii i szaleństwie. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 19-39. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3333

Dariusz Mężyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaInne teksty tego samego autora