"Historia literatury polskiej" pióra Czesława MiłoszaAbstrakt

The author examines creative principles of writings on literary history by Czesław Miłosz. Historia literatury polskiej is a bridge between traditional thinking about history of literature and redefining this issue. His proposition mirrors the creator’s loose thinking about central and secondary issues and becomes in a way a post-modern textbook for foreigners. Miłosz’s method, also utilized in his books Mój wiek XX and Wyprawa w Dwudziestolecie is based on specific, individual solutions; however, in order to see them, one must analyze the writer’s historical and creative method – suspending the discourse between literacy and orality. The history of literature described by Miłosz is clearly not a finite, complete synthesis, but rather – as H.R. Jauss put it – a provocation towards further research.


Balcerzan Edward. 2005. Granice literatury, granice historii, granice granic. W Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, T 2, red. Małgorzata Czermińska. Kraków: Universitas.

Barthes Roland. 1984. „Dyskurs historii”, pł. A. Rysiewicz, Z. Kloch. Pamiętnik Literacki 3.

Błoński Jan. Obowiązki poety. W Miłosz jak świat. Kraków: Znak.

Bolecki Włodzimierz. 1999. Czym stała się dziś historia literatury. W Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Burek Tomasz. 2001. Autobiografia jako rozpamiętywanie losu. Nie tylko o „Rodzinnej Europie”. W Poznawanie Miłosza. Cz. 2: 1980–1998, red. Aleksander Fiut. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Eco Umberto. 2009. Szaleństwo katalogowania, pł. Tomasz Kwiecień. Poznań: Rebis.

Heck Dorota. 1997. „Wokół nowego historyzmu”. Pamiętnik Literacki 2.

Jarzębski Jerzy. 1981. „Być wieszczem”. Teksty 1-2.

Jauss Hans Robert. 1999. Historia literatury jako prowokacja, pł. Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: IBL.

Kasztenna Katarzyna. 1995. Z dziejów formy niemożliwej. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej.

Markiewicz Henryk. 1986. „Dylematy historyka literatury”. Pamiętnik Literacki 4.

Markiewicz Henryk. 2011. „Niemożliwa, ale niezbędna”. Teksty Drugie 1-2.

Markowski Michał Paweł. 2007. Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy. Kraków: Universitas.

Miłosz Czesław. 1990. Zaczynając od moich ulic. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Miłosz Czesław. 1993. Historia literatury polskiej do roku 1939, pł. Maria Tarnowska. Kraków: Znak.

Miłosz Czesław. 1996. Szukanie ojczyzny. Kraków: Znak.

Miłosz Czesław. 2001. Prywatne obowiązki. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Miłosz Czesław. 2007. „Historie ludzkie”. Zeszyty Literackie 5.

Nycz Ryszard. 1981. „Prywatna księga różności”. Teksty 4-5.

Nycz Ryszard. 2010. „Możliwa historia literatury”. Teksty Drugie 5.

Olejniczak Józef. 1999. Emigracje. Szkice – studia – sylwetki. Katowice: Para.

Olejniczak Józef. 2013. Miłosz. Autobiografia. Cztery eseje. Warszawa: IBL PAN.

Ong Walter. 1992. Piśmienność i oralność, pł. Józef Japola. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Rutkowski Krzysztof. 1995. „Pisanie Mickiewicza albo esej o ciele myślącym”. Arcana 6.

Vattimo Gianni. 1997. Ponowoczesność i kres historii, pł. Barbara Stelmaszczyk. W Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz, 128-144. Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Walas Teresa. 1993. Czy jest możliwa inna historia literatury?. Kraków: Universitas.

Walas Teresa. 2005. Historia literatury w przebudowie. W Polonistyka w przebudowie: literaturoznawstwo – wiedza o języku – wiedza o kulturze – edukacja, T 2, red. Małgorzata Czermińska. Kraków: Universitas.

White Hayden. 2000. Poetyka pisarstwa historycznego, red. Ewa Domańska, Marek Wilczyński. Kraków: Universitas.

Wyka Kazimierz 1946. „Ogrody lunatyczne i ogrody pasterskie”. Twórczość 5.

Wyka Marta. 2001. Jak Miłosz czyta Mickiewicza. W Poznawanie Miłosza. Cz. 2: 1980–1998, red. Aleksander Fiut. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wyka Marta. 2010. „Miłosz, Brzozowski i inni (relacja o wpływie umysłowym)”. Dekada Literacka 4-5.

Wyka Marta. 2013. Miłosz i rówieśnicy. Domknięcie formacji. Kraków: Universitas.

Zaleski Marek. 1984. Przygoda Drugiej Awangardy. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


Piotrowska-Grot, M. (2014). "Historia literatury polskiej" pióra Czesława Miłosza. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 125-140. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3340

Magdalena Piotrowska-Grot 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaInne teksty tego samego autora