Bargielska bez wymówekAbstrakt

The author analyzes the critical reception of the works by Justyna Bargielska, pondering over mechanisms of defense from over-interpretation or critical misuse included in the poet’s books. Using the hypothesis of narrative sources in defense against accusation as a starting point, she researches Bargielska’s writing strategies, especially in the novel Małe lisy, in order to define the role of shame within. Bargielska’s characters refuse to be ashamed of things, which are generally considered shameful. The purpose of this work is to indicate that this phenomenon – called the “shamelessness strategy” – influences the form of text itself; what it allows for, and what it makes a necessity.


Agamben Giorgio. 2008. Co zostaje z Auschwitz?, pł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!

Breithaupt F. 2011. „The Birth of the Narrative out of the Spirit of the Excuse: A Speculation”. Poetics Today 32.

Koronkiewicz Marta. 2012. „Panny z Wilka w wersji Tima Burtona”. Wielogłos 4.

Lipszyc Adam. 2013. „Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej”. Teksty Drugie 6.

Mus Malwina. 2013. „O życiu czy dla przyjemności?” FA-art 1-2.

Nawarecki Aleksander. 2013. „Co mam nie wierzyć”. Justyna Bargielska i polskie zawstydzenie wiarą. W Więzi wspólnoty, red. Piotr Bogalecki, Alina Mitek-Dziemba, Tadeusz Sławek. Katowice: FA-art.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


Koronkiewicz, M. (2014). Bargielska bez wymówek. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 201-215. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3346

Marta Koronkiewicz 
Uniwersytet Wrocławski  PolskaInne teksty tego samego autora