Teoria po teoriiAbstrakt

In his review of Poetyka doświadczenia. Teoria – nowoczesność – literatura by Ryszard Nycz, the author discusses the contents of the author’s research propositions in relation to earlier postulates of this Polish language scholar from Kraków. He points to the consequence of the development of the conceptual apparatus and posits questions on the scope of applicability of proposed solutions in scientific and didactic practice of Polish studies.


Burzyńska Anna. 2012. Kulturowy zwrot teorii. W Kulturowa teoria literatury. T. 1: Główne pojęcia i problemy, red. Michał Paweł Markowski, Ryszard Nycz. Kraków: Universitas.

Eagleton Terry. 2012. Koniec teorii, pł. Bartosz Kuźniarz. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Nycz Ryszard. 2001. Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. Kraków: Universitas.

Sławiński Janusz, red. 1988. Słownik terminów literackich. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Uniłowski Krzysztof. 2001. „Co czytają teoretycy literatury”. Opcje 5

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


ŚmiejaW. (2014). Teoria po teorii. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 219-228. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3347

Wojciech Śmieja 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska