Długi cień TolkienaAbstrakt

In the review of the book W cieniu białego drzewa. Powieść fantasy w XX wieku by Tomasz Z. Majkowski, the author argues its theses, indicating at significant shortcomings of the publication. At the same time, he presents his own ideas on fantasy convention research. He points to important categories of research of novels written in this style, not included by Majkowski: the relation to mythologies and the necessity of utilizing the history of ideas, should one want to create its historical and literary compendium.


Barthes Roland. 1997. Przyjemność tekstu, pł. A. Lewańska. Warszawa: KR.

Bruner Kurt, Jim Ware. 2003. Znaleźć Boga we „Władcy Pierścieni”, pł. J. Gorecka-Kalita. Kraków: WAM.

Campbell Joseph. 2001. The Masks of God: Creative Mythology. London: Penguin Books.

Eliade Mircea. 1996. Traktat o historii religii, pł. Jan Wierusz-Kowalski. Warszawa: Książka i Wiedza.

Eliade Mircea. 1998. Mit wiecznego powrotu, pł. Krzysztof Kocjan. Warszawa: KR.

Głowiński Michał. 1973. Gry powieściowe. Szkice z teorii i historii form narracyjnych. Warszawa: PIW.

Kaczor Katarzyna. 2006. Geralt, czarownice i wampir: recykling Andrzeja Sapkowskiego. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Kładź-Kocot Marta. 2012. Dwa bieguny mitopoetyki. Archetypowe narracje w twórczości Johna Ronalda Reuela Tolkiena i Stanisława Lema. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram.

Lévi-Strauss Claude. 1980. The Origin of Table Manners. Introduction to a Science of Mythology: 3, pł. John Weightman, Doreen Weightman. New York: Harper & Row.

McHale Brian. 2012. Powieść postmodernistyczna, pł. Maciej Płaza. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Oramus Dominika. 2010. O pomieszaniu gatunków. Science fiction a postmodernizm. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Pearce Joseph, red. 2003. Tolkien. Księga pamiątkowa, pł. Joanna Kocot. Poznań: Zysk i S-ka.

Pearce Joseph. 2001. Tolkien: człowiek i mit, pł. Joanna Kokot. Poznań: Zysk i S-ka.

Roszczyńska Magdalena. 2009. Sztuka fantasy Andrzeja Sapkowskiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Szyjewski Andrzej. 2004. Od Valinoru do Mordoru. Świat mitu a religia w dziele Tolkiena. Kraków: Wydawnictwo M.

Trębicki Grzegorz. 2009. Fantasy. Ewolucja gatunku. Kraków: Universitas.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


GołuńskiM. (2014). Długi cień Tolkiena. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 261-268. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3352

Mirosław Gołuński 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy  Polska