Ja i wynalazek Aleksandra Bella. O tym, co się powtarza, a co się zmieniłoAbstrakt

The text is a result of adjusting to elementary standards of a scientific discourse of the author’s speech during the 7th National Memetic Scientific Workshop, which took place in Szczyrk on March 8th – 10th, 2012, with the motto Powtarzalność i zmienność w kulturze i naturze [Repetition and Changeability in Culture and Nature]. The author (in accordance with the title) attempts to relate his use of a telephone (including cellphones) throughout his life and how a telephone has been used and worn out. In an obvious manner, Michał Noszczyk refers a few lines of thinking (“what isn’t new”), most often recalling the name of Clifford Geertz. It is a deliberate (albeit innocent) provocation.


Baudrillard Jean. 2005. Pakt jasności. O inteligencji zła, pł. Sławomir Królak. Warszawa: Sic!

Geertz Clifford. 1990. „O gatunkach zmąconych. (Nowa konfiguracja myśli społecznej)”, pł. Z. Łapiński. Teksty Drugie 2.

Geertz Clifford. 2000. Dzieło i życie. Antropolog jako autor, pł. Ewa Dżurak, Sławomir Sikora. Warszawa: KR.

Geertz Clifford. 2003. Zastane światło. Antropologiczne refleksje na tematy filozoficzne, pł. Zbigniew Pucek. Kraków: Universitas.

Geertz Clifford. 2010. Po fakcie. Dwa kraje, cztery dekady, jeden antropolog, pł. Tomasz Tesznar. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Levinson Paul. 2006. Telefon komórkowy. Jak zmienił świat najbardziej mobilny ze środków komunikacji, pł. Hanna Jankowska. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza.

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-29


Noszczyk, M. (2014). Ja i wynalazek Aleksandra Bella. O tym, co się powtarza, a co się zmieniło. Śląskie Studia Polonistyczne, 5(1-2), 295-308. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3355

Michał Noszczyk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolskaInne teksty tego samego autora