Wiersze (wybór)


Abstrakt

Poems (a Selection)


Słowa kluczowe

Kamila Janiak; Poems

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


JaniakK. (2019). Wiersze (wybór). Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 153-155. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.09

Kamila Janiak  kamila.janiak@gmail.com