Szczęście w nieszczęściu. O matkach dzieci Holocaustu[dot. P. Dołowy: Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu]

Aleksandra Grzemska
https://orcid.org/0000-0002-0008-2435

Abstrakt

The article is a discussion of Patrycja Dołowy’s book which contains conver-sations with Holocaust children, the survivors of Shoah. Its main theme are relations of Jewish children with their both “biological” and “foster” mothers. The topic is a complex one, for it relates to persons confronting the Holocaust trauma, their unstable, fractured identity, and more often than not, the lack of knowledge about one’s family fates and roots. The mother in those stories eludes a unifying, common, and typical definition. The cases described in the stories of Holocaust children undermine the simplifying socio-cultural constructs relating to mothers, liquefy the binary distinctions into “biol-ogical” and “foster”, Jewish and Polish; and transform the framework of speaking about motherhood and childhood.


Słowa kluczowe

Holocaust children; mothers; family relations; Holocaust narratives

Dołowy Patrycja: Widoczki. [Blog]. [Online:] http://patrycjadolowy.pl/ [12.12.2019].
Dołowy Patrycja, 2019: Żyjemy w miejscu, które jest cmentarzem. Rozmawiała Daria Porycka. Dziennik.pl. 19.04.2019. [Online:] https://kultura.dziennik.pl/news/artykuly/596156,patrycja-dolowy-kluczem-bylo-pytanie-o-matki.html [15.09.2019].
Filipkowski Piotr, 2014: Historia mówiona jako historia ratownicza: doświadczenie, opowieść, egzystencja. „Teksty Drugie”, nr 5.
Grynberg Mikołaj, 2014: Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Katz Janina, 2006: Moje życie barbarzyńcy. Tłum. Bogusława Sochańska. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Passini Paweł, reż., 2016: Matki. Spektakl teatralny. Tekst i dramaturgia Patrycja Dołowy. Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich. Warszawa.
Ricoeur Paul, 2007: Pamięć, historia, zapomnienie. Tłum. Janusz Margański. Kraków: Universitas.
Rubin Helena, 2018: Czas odnaleziony. Podróże z moją matką. Tłum. Krzysztof Środa. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.
Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu” w Polsce. [Online:] http://www.dzieciholocaustu.org.pl/szab9.php?s=myionas.php [20.09.2019].
Szcześniak Małgorzata, 2007: Wdzięczność w świetle wybranych koncepcji psychologiczno-społecznych. „Roczniki Psychologiczne”, T. 10, nr 1.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


GrzemskaA. (2019). Szczęście w nieszczęściu. O matkach dzieci Holocaustu[dot. P. Dołowy: Wrócę, gdy będziesz spała. Rozmowy z dziećmi Holocaustu]. Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 253-263. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.16

Aleksandra Grzemska  a.grzemska@gmail.com
Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0008-2435