Od-zdarzanie się zdarzeń. (O liryce Stanisława Czerniaka)

Paweł Dybel
https://orcid.org/0000-0002-4757-9991

Abstrakt

The article discusses philosophical poems by Stanisław Czerniak published in recent years, where a perceivably intensified motif has been the criticism of contem-porary culture more and more dependent on the Internet-based virtual worlds. The accuracy of the said criticism is pointed out, for it reveals the superficial and illusionary character of individual identity built upon those worlds. A lot of space is devoted in the article to the analysis of sophisticated “word plays”, characteristic for Czerniak’s works, imbuing it with a character that remains exceptional, distinctively individual in contemporary Polish poetry.


Słowa kluczowe

Internet; smartphone; happenings; cogito; history; self; language

zerniak Stanisław, 2009: Nagie Że. Kraków: Dom Wydawnictw Naukowych.
Czerniak Stanisław, 2017: Iskra buntu. Nowa Wieś k. Torunia: Wydawnictwo Rolewski.
Czerniak Stanisław, 2019: Powrót zdarzeń. Posłowiem opatrzył Marek Pieczara. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Derdowski Krzysztof, 2013: Mistyka, zwierzęta i koany. Rzecz o poezji Stanisława Czerniaka. Nowa Wieś k. Torunia: Wydawnictwo Rolewski.
Derdowski Krzysztof, red., 2012: Antropologia podmiotu lirycznego. Wokół „Nagiego Że” Stanisława Czerniaka. Nowa Wieś k. Torunia: Wydawnictwo Rolewski.
Dybel Paweł, 2018: Nic poezji. O liryce filozoficznej Stanisława Czerniaka.Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
Karpowicz Tymoteusz, 1962: Rozkład jazdy. W: Idem: W imię znaczenia. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Pieczara Marek, 2016: Poeta składni świata. O twórczości Stanisława Czerniaka. Nowa Wieś nad Drwęcą: Wydawnictwo Rolewski.
Pieczara Marek, 2019: Posłowie / Poeta intelektualnej draki. W: Stanisław Czerniak: Powrót zdarzeń. Posłowiem opatrzył Marek Pieczara. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
Pobierz

Opublikowane : 2019-12-28


DybelP. (2019). Od-zdarzanie się zdarzeń. (O liryce Stanisława Czerniaka). Śląskie Studia Polonistyczne, 14(2), 293-316. https://doi.org/10.31261/SSP.2019.14.19

Paweł Dybel  paweldybel@gmail.com
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4757-9991