[1]
KmiecikM. 2021. Kochając obiekty wdzięcznie niejasne. Teoria miłości Gherasima Luki. Śląskie Studia Polonistyczne. 17, 1 (luty 2021), 1-14. DOI:https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.11.