[1]
CzemielG. 2013. Psychoanaliza polis. Przyczynek do badań nad przestrzennymi praktykami politycznymi. Śląskie Studia Polonistyczne. 3, 1 (cze. 2013), 129-143.