[1]
SłomakI. 2013. Poetyckie i prozatorskie „sylwy” – wobec tradycji retorycznej. Śląskie Studia Polonistyczne. 4, 2 (grudz. 2013), 271-297.