[1]
StabryłaS. 2014. Metafora późnego Rzymu. Śląskie Studia Polonistyczne. 5, 1-2 (grudz. 2014), 255-260.