[1]
Gorliński-KucikP. 2014. Sprawozdanie z konferencji "Fantastyczne kreacje światów? Recepcja – metodologia – interpretacja" (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 28–30 października 2013). Śląskie Studia Polonistyczne. 5, 1-2 (grudz. 2014), 319-321.