[1]
KadłubekZ. 2015. Geom(et)oda [rec. Anna Kronenberg: Geopoetyka. Związki literatury i środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, ss. 288.]. Śląskie Studia Polonistyczne. 6, 1 (cze. 2015), 203-212.