[1]
Gorliński-KucikP. 2015. „Ten człowiek potrafi siebie obrzydzić wszystkim, którzy chcieliby mu pomóc” O korespondencji Jerzego Giedroycia i Teodora Parnickiego [rec. Jerzy Giedroyc, Teodor Parnicki: Listy 1946–1968. Oprac., wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Dobrowolski. Cz. 1. Śląskie Studia Polonistyczne. 6, 1 (cze. 2015), 213-220.