[1]
KałużaA. 2018. Niewspółmierność Transmedialne zbliżenia materii medium (Antoni Tàpies, Jean Dubuffet, Jeff Wall). Śląskie Studia Polonistyczne. 12, 2 (grudz. 2018), 97-117.