[1]
WarmuzK. 2018. Genderfikacja Czy miasta mają płeć? [rec. Marguerite van den Berg: Gender in the Post-Fordist Urban. The Gender Revolution in Planning and Public Policy. London: Palgrave Macmillan, 2017, ss. 128.]. Śląskie Studia Polonistyczne. 12, 2 (grudz. 2018), 207-217.