(1)
KoronkiewiczM. Żeby Było Normalnie. W Jaki Sposób Początek Opowieści O Trzydziestoleciu Literatury Najnowszej Wyznacza Jej Koniec. SSP 2021, 18, 1-16.