(1)
TopolskiM. Biały Jak Album. Pamięć Wizualna a Fotografia Wernakularna. SSP 2022, 19, 1-9.