(1)
HermanA. 365 Drzew. Transmedialny Performans Ekofeministyczny. SSP 2022, 19, 1-13.