(1)
KanieckiP. Cenzura a PowieĊ›ci Teodora Parnickiego. SSP 2011, 1, 207-222.