(1)
KasperskiE. Futurum W Koncepcji SÅ‚owackiego. SSP 2012, 2, 21-40.