(1)
CzemielG. Psychoanaliza Polis. Przyczynek Do BadaƄ Nad Przestrzennymi Praktykami Politycznymi. SSP 2013, 3, 129-143.