(1)
StabryłaS. Metafora Późnego Rzymu. SSP 2014, 5, 255-260.