(1)
MarkockiM. Filmowa Twórczość Fanowska Graczy MMORPG. SSP 2017, 9, 111-121.