(1)
KadłubekZ. Geom(et)oda [rec. Anna Kronenberg: Geopoetyka. Związki Literatury I środowiska. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014, Ss. 288.]. SSP 2015, 6, 203-212.