(1)
MarcinkowskiG. Doświadczenie Szoku Walter Benjamin I Trauma Nowoczesności. SSP 2018, 12, 9-23.