(1)
TrzeciakK. Poza Formą Miasta Idealnego Przeobrażenia Nowohuckich Materialności. SSP 2018, 12, 41-58.