(1)
KornhauserJ. Smart Obiekty W Kontekście Artefaktów Awangardy I Neoawangardy. SSP 2018, 12, 119-134.