(1)
UniłowskiK. Dżentelmen I Plebejusze Słowo Na Otwarcie Konferencji Poświęconej Twórczości Witolda Gombrowicza. SSP 2018, 12, 267-275.