(1)
WojtowiczW. Experimentum Virtutis Frydrusza Herburta, Poenitentia Bolesława Albo O Interpretowaniu Utworów Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. SSP 2019, 14, 27-43.