(1)
JaniakK. Wiersze (wybór). SSP 2019, 14, 153-155.