Więcek-GiglaA. (2020). Rewolucje Mieczysława Szczuki. Śląskie Studia Polonistyczne, 16(2), 1-10. https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.01