MajK. (2021). Gdzie się kończy otwarty świat? O granicach grywalnej rzeczywistości. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-15. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.04