KmiecikM. (2021). Kochając obiekty wdzięcznie niejasne. Teoria miłości Gherasima Luki. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-14. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.11