DrongL. (2021). Ograniczanie Irlandii. Badania (po)nad granicami i literatura rozbiorowa. Śląskie Studia Polonistyczne, 17(1), 1-16. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.17.01