KoronkiewiczM. (2021). Żeby było normalnie. W jaki sposób początek opowieści o trzydziestoleciu literatury najnowszej wyznacza jej koniec. Śląskie Studia Polonistyczne, 18(2), 1-16. https://doi.org/10.31261/SSP.2021.18.15