MaszczyszynJ. (2022). Historia księżycowa. Śląskie Studia Polonistyczne, 20(2), 1-23. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.20.02