TopolskiM. (2022). Biały jak album. Pamięć wizualna a fotografia wernakularna. Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), 1-9. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.06