ZarzyckaE., Baron-MilianM., & WójtowiczA. (2022). Punkty wyjścia. Z Ewą Zarzycką o sztuce performansu, rysunkach i tekstach w transmedialnym archiwum rozmawiają Marta Baron-Milian i Aleksander Wójtowicz. Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.11