HermanA. (2022). 365 drzew. Transmedialny performans ekofeministyczny. Śląskie Studia Polonistyczne, 19(1), 1-13. https://doi.org/10.31261/SSP.2022.19.09