KanieckiP. (2011). Cenzura a powieści Teodora Parnickiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 1(1), 207-222. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3233