SudolskiZ. (2012). Juliusz Słowacki – dramat człowieka i twórcy odrzuconego. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 7-20. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3246