KasperskiE. (2012). Futurum w koncepcji Słowackiego. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 21-40. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3247