GalantA. (2012). Krytyka feministyczna „rozkwita” w literaturze. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 259-269. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3262