Folta-RusinA. K. (2012). Morski bigos. Śląskie Studia Polonistyczne, 2(1-2), 297-305. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3267