CzemielG. (2013). Psychoanaliza polis. Przyczynek do badań nad przestrzennymi praktykami politycznymi. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 129-143. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3283