LederA. (2013). Figura ojca w polu podmiotowym Europy Zachodniej i postkomunistycznej. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 153-160. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3285