MomroJ. (2013). Dialektyka neutralności. Śląskie Studia Polonistyczne, 3(1), 185-196. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/SSP/article/view/3287